Quantitative analysis of the evacuation system by means of Generalized Stochastic Petri nets
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
607 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-20 19:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.942:519.7 (1)
Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicații practice (368)
Cibernetică matematică (87)
SM ISO690:2012
TITCHIEV, Inga. Quantitative analysis of the evacuation system by means of Generalized Stochastic Petri nets. In: Computer Science Journal of Moldova. 2016, nr. 2(71), pp. 184-191. ISSN 1561-4042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Computer Science Journal of Moldova
Numărul 2(71) / 2016 / ISSN 1561-4042

Quantitative analysis of the evacuation system by means of Generalized Stochastic Petri nets
CZU: 004.942:519.7

Pag. 184-191

Titchiev Inga
 
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
 
Disponibil în IBN: 1 septembrie 2016


Rezumat

The aim of this article is to perform a quantitative analysis of the evacuation system by using Generalized Stochastic Petri nets and capturing all the properties and characteristics related to its dynamics.

Cuvinte-cheie
modeling, Petri nets, quantitative analysis,

properties verification

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-46514</doi_batch_id>
<timestamp>1674969471</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Computer Science Journal of Moldova</full_title>
<issn media_type='print'>15614042</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>2(71)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Quantitative analysis of the evacuation system by means of Generalized Stochastic Petri nets</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Inga</given_name>
<surname>Ţiţchiev (Camerzan)</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>184</first_page>
<last_page>191</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>