Quantitative analysis of the evacuation system by means of Generalized Stochastic Petri nets
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
582 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-04-26 07:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.942:519.7 (1)
Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicații practice (359)
Cibernetică matematică (85)
SM ISO690:2012
TITCHIEV, Inga. Quantitative analysis of the evacuation system by means of Generalized Stochastic Petri nets. In: Computer Science Journal of Moldova. 2016, nr. 2(71), pp. 184-191. ISSN 1561-4042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Computer Science Journal of Moldova
Numărul 2(71) / 2016 / ISSN 1561-4042

Quantitative analysis of the evacuation system by means of Generalized Stochastic Petri nets
CZU: 004.942:519.7

Pag. 184-191

Titchiev Inga
 
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 1 septembrie 2016


Rezumat

The aim of this article is to perform a quantitative analysis of the evacuation system by using Generalized Stochastic Petri nets and capturing all the properties and characteristics related to its dynamics.

Cuvinte-cheie
modeling, Petri nets, quantitative analysis,

properties verification

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-46514</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-08-25</cfResPublDate>
<cfVol>71</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>184</cfStartPage>
<cfISSN>1561-4042</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/46514</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Quantitative analysis of the evacuation system by means of Generalized Stochastic Petri nets</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>modeling; Petri nets; properties verification; quantitative analysis</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The aim of this article is to perform a quantitative analysis of the evacuation system by using Generalized Stochastic Petri nets and capturing all the properties and characteristics related to its dynamics. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-707</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-707</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-707-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-08-25T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Titchiev</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Inga</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>