Methodical approach of assessing competitiveness in domestic trade and in consumer cooperation
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
256 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-16 14:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.137.2:[334.735+658.6] (1)
Probleme generale ale comerțului. Piața (306)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (355)
Organizare și practică în comerț. Mărfuri. Servicii (5)
SM ISO690:2012
PETROVICI, Sergiu; MUŞTUC, Svetlana. Methodical approach of assessing competitiveness in domestic trade and in consumer cooperation. In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2016, nr. 1, pp. 96-104. ISSN 2345-1424.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Numărul 1 / 2016 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483

Methodical approach of assessing competitiveness in domestic trade and in consumer cooperation

CZU: 339.137.2:[334.735+658.6]
JEL: M31, F1
Pag. 96-104

Petrovici Sergiu, Muştuc Svetlana
 
Trade Co-operative University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 august 2016


Rezumat

The paper proposes a new methodical approach in order to assess the competitiveness of enterprises in domestic trade and in consumer cooperation as a necessary condition for improving their activity on the market, it pays a special attention to indicators of enterprise’s competitiveness based on the marketing principles, choosing the criteria of evaluating the product’s competitiveness by calculating the indicators of probability on the basis of using the Delphi method of experts’ questionnaires, calculating the domain’s indicators that reflect the level of competition in domestic trade and in consumer cooperation of the Republic of Moldova.

În lucrare este propusă o nouă abordare metodică în vederea evaluării competitivităţii întreprinderilor în comerţul interior şi cooperaţia de consum ca o condiţie necesară în perfecţionarea activităţii acestora pe piaţă, se acordă o deosebită atenţie indicatorilor competitivităţii întreprinderii în baza principiilor marketingului, alegerii criteriilor evaluării competitivităţii produsului prin calculul coeficienţilor ponderabilităţii în baza utilizării metodei Delphi de chestionare a experţilor, calculării indicatorilor sectoriali ce ar reflecta nivelul concurenţei în comerţul interior şi cooperaţia de consum a Republicii Moldova.

В статье предложен новый методический подход к оценке конкурентоспособности предприятий внутренней торговли и потребительской кооперации в качестве необходимого условия для улучшения их деятельности на рынке, уделено особое внимание показателям конкурентоспособности предприятия, основанных на принципах маркетинга, выбору критериев оценки конкурентоспособности продукции посредством расчета удельных коэффициентов согласно методу Delphi по опросу экспертов, расчету отраслевых показателей, отражающих уровень конкуренции во внутренней торговле и потребительской кооперации Республики Молдовы.

Cuvinte-cheie
enterprise’s competitiveness, product competitiveness, domestic trade, consumer cooperation, fields’ indicators, Delphi method, integral competitiveness indicator,

SWOT analysis