Теоретические аспекты международных инвестиций
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
243 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-28 17:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.727.22 (76)
Finanțe internaționale (135)
SM ISO690:2012
ТОЛМАЧЕВА, Ирина. Теоретические аспекты международных инвестиций . In: Relaţii internaţionale. Plus. 2015, nr. 2, pp. 177-184. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Теоретические аспекты международных инвестиций

CZU: 339.727.22
Pag. 177-184

Толмачева Ирина
 
Международный Независимый Университет Молдовы
 
Disponibil în IBN: 5 august 2016


Rezumat

Sunt supuse analizei bazele teoretice ale investiţiilor internaţionale, în particular definirea investiţiilor, investiţiilor internaţionale, diverse teorii şi opinii ale savanţilor ce caracterizează mişcarea capitalului dintre state, este analizată baza normativă a Republicii Moldova ce reglează gestiunea investiţiilor. De asemenea, sunt actualizate datele Băncii Mondiale referitoare la investiţiile internaţionale directe în economia mondială.

The article deals with the theoretical foundations of international investment, in particular the definition of investment, foreign investment, different theories and views of scientists characterize the movement of capital between the countries analyzed the regulatory framework of the Republic of Moldova, which regulates the management of investments. It also provides the data of the World Bank in terms of foreign direct investment in the world economy.

Cuvinte-cheie
investiţii,

investiţii internaţionale, investiţii străine, teorii despre investiţii