Marketingul lateral în contextul politicii de succes în domeniul produsului din cadrul întreprinderilor vinicole din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
245 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 11:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.138:658.1:663.2(478) (1)
Probleme generale ale comerțului. Piața (384)
Forme de întreprinderi. Finanțare (183)
Vin. Producerea vinului. Oenologie (244)
SM ISO690:2012
GHENOVA, Svetlana; PROCIUC, Natalia. Marketingul lateral în contextul politicii de succes în domeniul produsului din cadrul întreprinderilor vinicole din Republica Moldova. In: Economica. 2016, nr. 2(96), pp. 26-38. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136

Marketingul lateral în contextul politicii de succes în domeniul produsului din cadrul întreprinderilor vinicole din Republica Moldova

CZU: 339.138:658.1:663.2(478)
JEL: M31
Pag. 26-38

Ghenova Svetlana, Prociuc Natalia
 
Universitatea de Stat din Comrat
 
Disponibil în IBN: 2 august 2016


Rezumat

Această publicație științifică are drept scop examinarea modalităților de punere în aplicare a strategiei de marketing lateral în contextul politicii de produs a întreprinderilor din Republica Moldova. În prezent, întreprinderile vinicole din republică se confruntă cu o concurență dură a băuturilor alcoolice, atât pe piața externă, cât și pe cea internă, fapt care conduce la o dinamică instabilă de creștere a volumelor de producție și de produse realizate de acestea. Au fost studiate exemple de utilizare a tehnologiilor laterale de către întreprinderile viti-vinicole din Republica Moldova, care au identificat nivelul și problemele de implementare a acestora. Totodată, au fost propuse o serie de recomandări privind aplicarea tehnicii de marketing lateral asupra produsului, pieței și mixului de marketing, fapt care ar spori eficiența politicii de produs promovată de fabricile de vin din Republica Moldova.

This scientific publication is aimed at solving the issues of application of lateral marketing in the context of commodity policy of wineries in the Republic of Moldova. Currently, Moldovan wineries face with a high level of competition, both in foreign and domestic market of alcoholic beverages, which leads to an unstable dynamics of growth of volumes of production and sales of their products. We have also studied examples of applying the lateral technology of Moldovan wineries, which revealed the level of the problem and their implementation. Along with this, a number of recommendations have been made in the framework of lateral marketing at the product level, market and marketing mix, allowing increasing the efficiency of commodity policy of domestic wineries.

Cuvinte-cheie
politica de produs, fabrici de vin din Republica Moldova, marketing lateral, metode de marketing lateral.