Местонахождение Грушка
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
361 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-04-27 10:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.4(478) (29)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (184)
SM ISO690:2012
АНИСЮТКИН, Николай; BURLACU, Vitalie; МАРАРЕСКУЛ, Владислав; ОЧЕРЕДНОЙ, Александр; СТЕПАНОВА, Ксения; БАСНЕР, Айслу. Местонахождение Грушка . In: Stratum plus. 2014, nr. 1, pp. 45-57. ISSN 1608-9057.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Stratum plus
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1608-9057 /ISSNe 1857-3533

Местонахождение Грушка

CZU: 902/903.4(478)
Pag. 45-57

Анисюткин Николай1, Burlacu Vitalie2, Марарескул Владислав3, Очередной Александр1, Степанова Ксения1, Баснер Айслу4
 
1 Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук,
2 Институт культурного наследия АНМ,
3 Государственная служба геологии и недропользования Приднестровской Молдавской Республики,
4 Necunoscută, Rusia
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2016


Rezumat

Местонахождение Грушка В статье представлены материалы палеолитического местонахождения Грушка, находящегося вблизи одноименного села в Каменском районе в долине Днестра. Местонахождение, обнаруженное в 2005 году С. И. Коваленко, исследовалось отрядом Приднестровской археологической экспедиции ИИМК РАН и Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко в 2011 году. На памятнике были выделены 6 участков локализации подъемного материала, заложены 4 шурфа для поиска культуросодержащих отложений, собрана коллекция из 471 изделия, обнаруженных на поверхности современного пахотного слоя. Основу коллекции составляют изделия из местного кремня, среди которых выделяется значительная серия сколов, нуклеусы и нуклевидные изделия. Среди орудий можно выделить разнообразные скребки. Серия двусторонне обработанных изделий представлена незавершенными формами, которые, однако, позволяют предварительно датировать обнаруженный материал эпохой раннего верхнего палеолита.

Situl de lângă satul Hrușca Articolul introduce în circuitul știinţifi c materialele situlului paleolitic din împrejurimile satului Hrușca, afl at în raionul Camenca în valea Nistrului. Situl a fost descoperit în 2005 de către S. Covalenco, în 2011 fi ind cercetat de către un detașament al Expediţiei arheologice transnistrene a Institutului de cercetare a culturii materiale din cadrul Academiei de Știinţe a Rusiei i Universitatăţii de Stat din Transnistria. Pe suprafaţa sitului au fost depistate șase zone de concentrare a materialului arheologic și au fost efectuate patru sondaje pentru identifi carea straturilor de cultură. De pe suprafaţa arabilă au fost colectate 471 piese. În baza colecţiei stau piesele din silex local, printre care se evidenţiază o serie importantă de așchii, nuclee și piese cu aspect de nuclee. Printre piesele fi nite poate fi remarcată prezenţa gratoarelor de diverse tipuri. Seria pieselor

Grushka Site The paper presents the materials obtained as a result of recent fi eldwork at the surface site of Grushka in the Middle Dniester river valley, near the village of Grushka in Camenca district. The site was fi rst discovered in 2005 by S. Covalenco. The reported work was carried out in 2011 by the Dniester Archaeological Expedition of the Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences and Transnistria State University. In 2011, 6 areas of localization of surface fi nds were dilineated, and 4 test pits were made in one of them (area 2). The collection includes 471 artefacts made from local fl int. The main part of the collection consists of fl akes, cores and pre-cores. The retouched tools are mainly represented by various end scrapers, supplemented with some side srapeprs and artefacts with intermittent retouch. Of special interest is a series of unfi nished bifacial forms, which fi nd analogies in some Upper Palaeolithic assemlages of Moldova and make it possible to tentatively date the material of Grushka to the Early Upper Palaeolithic.

Cuvinte-cheie
Приднестровье,

Грушка, ранний верхний палеолит, подъемный материал, двусторонне обработанные изделия