Afectarea cutanată în lupusul eritematos sistemic: clasificare şi instrumente de diagnostic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
349 25
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 16:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.5-002.52-07 (4)
Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate (130)
SM ISO690:2012
SADOVICI-BOBEICA, Victoria. Afectarea cutanată în lupusul eritematos sistemic: clasificare şi instrumente de diagnostic. In: Arta Medica . 2016, nr. 1(58), pp. 11-14. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(58) / 2016 / ISSN 1810-1852

Afectarea cutanată în lupusul eritematos sistemic: clasificare şi instrumente de diagnostic

CZU: 616.5-002.52-07
Pag. 11-14

Sadovici-Bobeica Victoria
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 26 iulie 2016


Rezumat

Afectarea cutanată in lupusul eritematos sistemic este decelată la 93% dintre pacienţi pe parcursul evoluţiei bolii, care se prezintă prin leziuni lupusspecifice şi lupus-non-specifice. Clasificarea actuală Dusseldorf divide lupusul cutanat in patru categorii distincte: lupusul cutanat acut, subacut, cronic şi intermitent, in dependenţă de aspectele clinice, morfopatologice şi imunologice. Distincţia dintre tipul de afectare cutanată şi diagnosticul diferenţial rezidă in raţionamentul clinic bazat pe rezultatele investigaţiilor paraclinice şi imunohistopatologice ale biopsiei cutanate.

Cutaneous involvement, which is detected in 93% of lupus patients during the course of the disease, can present as LE-specific or LE-nonspecific lesions. According to Dusseldorf classification, cutaneous lupus is divided in four categories: acute, subacute, chronic and intermittent cutaneous lupus. The distinction between these categories and differential diagnosis is made according to clinical judgment based on laboratory results and histological changes of skin biopsy.