Armenian Church Invades Georgia
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
647 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39+341.222.6+341.223.7. (6)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (100)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (972)
SM ISO690:2012
DOLABERIDZE, Dmitrii. Armenian Church Invades Georgia . In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2016, nr. 1(11), pp. 115-119. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Armenian Church Invades Georgia
CZU: 327.39+341.222.6+341.223.7.
JEL: F29, K33, K39

Pag. 115-119

Dolaberidze Dmitrii
 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2016


Rezumat

ARMENIAN CHURCH INVADES GEORGIA It is known that the Armenian Apostolic Church (Armenian Apostolic Orthodox Church) is one of the oldest churches in the world. The vast majority of the inhabitants of the Republic of Armenia, of the unrecognized Nagorno-Karabakh Republic, as well as most of the Armenians living in the Diaspora in many countries around the world, belongs to this church. The Armenian Apostolic Church belongs to the family of the Oriental Churches, non-Chalcedonian. In turn, the Georgian Diocese of the Armenian Apostolic Church is one of the historical dioceses of the Armenian Apostolic Church, the jurisdiction of which includes the territory of the Republic of Georgia. Today there is a strong intervention of the Armenian Apostolic Church in politics. The article stresses that it is the core of the aggressive Armenian nationalism.

BISERICA ARMEANĂ INVADEAZĂ GEORGIA La etapa actuală se observă o implicare activă în politică a Bisericii Apostolice Armene. În articol se subliniază că ea este centrul naţionalismului agresiv armean.

АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВТОРГАЕТСЯ В ГРУЗИЮ Известно, что Армянская Апостольская Церковь (Армянская Святая Апостольская Православная Церковь) является одной из древнейших Церквей мира. К ней принадлежит подавляющее большинство жителей Республики Армения, непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также большинство армян, которые проживают в диаспоре во многих странах мира. Армянская Апостольская Церковь принадлежит к семье Древних Восточных дохалкидонских Церквей. В свою очередь, Грузинская епархия Армянской Апостольской церкви является одной из исторических епархий Армянской Апостольской церкви, в юрисдикцию которой входит территория Республики Грузия. Сегодня наблюдается сильное вмешательство Армянской Апостольской Церкви в политику. В статье подчеркивается, что она является ядром агрессивного армянского национализма.

Cuvinte-cheie
Gregorian Church, the Armenian Apostolic Church,

politics, religion, the Ottoman Empire