Особый статус Великобритании в Европейском союзе
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
698 22
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-30 00:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39+327.33+341.222.6 (5)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (96)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (763)
SM ISO690:2012
ЛИПКОВА, Людмила ; МАТОШ, Борис. Особый статус Великобритании в Европейском союзе. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 1(11), pp. 35-45. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Особый статус Великобритании в Европейском союзе
CZU: 327.39+327.33+341.222.6
JEL: F29, K33, K39

Pag. 35-45

Липкова Людмила , Матош Борис
 
Экономический университет Братиславы
 
Proiect:
INTAS Interface generating toolkit for symbolic computation systems
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2016


Rezumat

ОСОБЫЙ СТАТУС ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ В статье рассматривается особое положение Великобритании в Европейском союзе. Великобритания является десятой самой богатой страной ЕС. Это одна из самых густонаселенных стран Союза, которая играет важную роль в процессах западно-европейской интеграции. Её отношение к интеграции в рамках ЕЭС, а позже ЕС всегда было специфическим. Изначально Великобритания отказалась от участия в Европейском экономическом сообществе. Позднее, после вступления в ЕЭС, добилась в рамках своего членства различных оговорок. Отношение Великобритании к интеграции, в частности, к процессам углубления интеграции, в основном очень негативное. В последние годы страна стала более серьёзно ощущать, что членство в ЕС ограничивает её политическое и экономическое развитие, а это привело к стремлению выйти из Европейского союза. Британский премьер-министр консерватор Дэвид Кэмерон объявил проведение референдума по вопросу о выходе из Евросоюза на 23 июня 2016 года. В статье анализируются аспекты, которые привели к объявлению референдума, а также указываются возможные результаты и последствия для Великобритании и Европейского союза в целом.

STATUTUL SPECIAL AL REGATULUI UNIT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Acest articol analizează situația specială a Marii Britanii în Uniunea Europeană. Marea Britanie este a zecea cea mai bogată țară din UE. Aceasta este una dintre cele mai populate țări ale Uniunii, care joacă un rol important în integrarea europeană occidentală. Atitudinea ei față de integrarea în cadrul CEE și ulterior UE a fost întotdeauna ciudată. Inițial, Regatul Unit a refuzat să participe la Comunitatea Economică Europeană. Mai târziu, după aderarea la UE, a realizat în cadrul calității sale de membru diferite rezerve. Atitudinea Marii Britanii la integrarea, în special, la procesul de aprofundare a integrării, în cea mai mare parte este foarte negativă. În ultimii ani, țara a simțit că aderarea la UE limitează dezvoltarea sa politică și economică, iar acest lucru a dus la dorința de a se retrage din Uniunea Europeană. Prim-ministrul britanic conservatorul David Cameron a anunțat un referendum cu privire la problema retragerii din Uniunea Europeană, care va avea loc la 23 iunie 2016. Articolul analizează aspectele care au dus la anunţarea referendumului, concomitent indicând posibilele efecte ale acestuia atât pentru Regatul Unit, cât şi pentru întreaga Europă.

THE SPECIAL STATUS OF THE UNITED KINGDOM IN THE EUROPEAN UNION This article deals with the specific position of United Kingdom within the European Union. United Kingdom is the 10th richest Member State of the European Union. It is also one of the most populous EU members. It plays an important role in the process of Western European intergration. However, its position on integration within the EEC and later within the EU has always been specific. At first, it rejected its participation in the European Economic Community. At its accession to the EEC, it gained numerous exceptions with respect to its membership. United Kingdom’s relationship towards integration processes, especially towards the process of deepening integration has often been quite negative. In recent years the country has felt that its EU membership had a restrictive impact on its political and economic development, which led to its attempts towards exiting the European Union. The British conservative Prime Minister David Cameron announced a referendum on whether United Kingdom should exit the European Union to be held on 23 June 2016. In the following text, we will analyze aspects which led to the announcement of this referendum and carve out its anticipated outcome and its consequences for United Kingdom and the EU as a whole.

Cuvinte-cheie
Великобритания, Европейский Союз,

оговорки относительно членства в ЕС, референдум о выходе из ЕС