Evoluția terorismului religios
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
301 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-10 13:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39+341.222.6+341.223.7 (14)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (76)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (432)
SM ISO690:2012
PRODAN, Svetlana. Evoluția terorismului religios. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 2(11), pp. 265-275. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Evoluția terorismului religios

CZU: 327.39+341.222.6+341.223.7
JEL: F29, K33, K39
Pag. 265-275

Prodan Svetlana
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2016


Rezumat

EVOLUȚIA TERORISMULUI RELIGIOS În esenţa sa şi în sensul deplin al cuvîntului, terorismul înseamnă înfricoşarea unei populaţii prin acte de violenta.Cuvîntul provine de la latinescul terro, terroris, ceia ce înseamna oroare ,groază,frică ,spaimă provocată premeditat prin ameninţare. Prin terorism ,ca metodă de acţiune,se înţelege practicarea teroarei.El desemnează acte de natură sa provoace , într-un anumit mediu, un sentiment de teamă ,prevestitoare a unui rau inevitabil şi acte intimidante sub toate raporturile.

THE EVOLUTION OF RELIGIOUS TERRORISM In its essence and in the full sense of the word terrorism means the frightening of a population through acts of violence. The word comes from the Latin „terro”, „terroris” which also means horror, terror, fear, fright caused deliberately by means of threat. By word „terrorism” as a method of action, is understood the terror practicing. It designates acts likely to cause, in a certain environment, a sense of fear, foreboding an inevitable evil and intimidating acts under all relationships. Key words: terrorism, social value, religion, violence, torture, aim, security.

ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ТЕРРОРИЗМА В сущности, и в полном смысле этого слова, терроризм означает отпугивание населения посредством насилия. Слово «терроризм» происходит от латинского terroris, что также означает ужас, страх, испуг, вызванный умышленной угрозой. В качестве способа действия, терроризм означает использование насилия. и такие действия вызывают, в определенной среде, чувство страха, предчувствие неизбежности плохих последствий и пугающих актов во всех отношениях.

Cuvinte-cheie
terorism, valoare socială, religie, violență, tortură, scop, securitate