Un senior al ştiinţei chimice. Academicianul Aurelian Gulea la 70 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1204 3
Ultima descărcare din IBN:
2016-12-05 12:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
54(478)(092) (43)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (1234)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe. Un senior al ştiinţei chimice. Academicianul Aurelian Gulea la 70 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 2(41), pp. 180-181. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461

Un senior al ştiinţei chimice. Academicianul Aurelian Gulea la 70 de ani

CZU: 54(478)(092)
Pag. 180-181

Duca Gheorghe
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Proiect:
INTAS Interface generating toolkit for symbolic computation systems
 
Disponibil în IBN: 6 iulie 2016


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-45533</doi_batch_id>
<timestamp>1627628504</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”</full_title>
<issn media_type='print'>18570461</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>2(41)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Un senior al ştiinţei chimice. Academicianul Aurelian Gulea la 70 de ani</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Duca</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>180</first_page>
<last_page>181</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>