Perspectivele cooperării Universității Tehnice a Moldovei cu Agenția Spațială Română în domeniul tehnologiilor satelitare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
578 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-09 17:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
629.78(478+498) (2)
Tehnica mijloacelor de transport (87)
SM ISO690:2012
BOSTAN, Ion; PISO, Ioan-Marius; BOSTAN, Viorel; BADEA, Alexandru; SECRIERU, Nicolae; MANCIU, Gabriel-Viorel. Perspectivele cooperării Universității Tehnice a Moldovei cu Agenția Spațială Română în domeniul tehnologiilor satelitare. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 2(41), pp. 62-68. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461

Perspectivele cooperării Universității Tehnice a Moldovei cu Agenția Spațială Română în domeniul tehnologiilor satelitare

CZU: 629.78(478+498)
Pag. 62-68

Bostan Ion1, Piso Ioan-Marius2, Bostan Viorel1, Badea Alexandru2, Secrieru Nicolae1, Manciu Gabriel-Viorel2
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Agenţia Spaţială Română (ROSA)
 
Proiect:
INTAS Polymetallic complexes as molecular nanomagnets and novel homogeneous catalysts
 
Disponibil în IBN: 5 iulie 2016


Rezumat

Acest articol reflectă viziunea autorilor asupra perspectivelor cooperării internaționale în domeniul tehnologiilor satelitare, care se dezvoltă vertiginos cu o extindere spectaculoasă în diverse domenii de interes științific, economic și social. În majoritatea țărilor europene preocupările în domeniul tehnologiilor satelitare câștigă tot mai mult teren în cadrul Centrelor Universitare și de Cercetare atrăgând în sfera cercetării noi adepți, în special din rândul tinerilor cercetători. Domeniul tehnologiilor satelitare se impune tot mai pregnant în procesele de dezvoltare a proiectelor educaționale. În consecință, crește încontinuu numărul de Universități care-și lansează sateliții proprii cu misiuni și obiective științifice dintre cele mai diverse. Un exemplu elocvent al dezvoltării dinamice a tehnologiilor spațiale este România. În ultimii ani spectrul tematic al cercetărilor științifice s-a extins vertiginos, au fost deschise noi școli științifice și structuri instituționale de cercetare-dezvoltare profilate pe domeniul tehnologiilor spațiale. Republica Moldova face primii pași în acest domeniu. Odată cu semnarea, în iunie 2014, a Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Programul European pentru cercetare-inovare Orizont 2020, se deschid noi oportunități de participare a comunității academice moldovenești la Programele Europene de dezvoltare a tehnologiilor spațiale.

This article reflects the vision of authors on the prospects of international cooperation in the field of satellite technologies, which are developing rapidly with a spectacular expansion in various areas of scientific, economic and social interest. In most European countries the concerns in satellite technologies are gaining more ground in the universities and research centres attracting in research new adherents, especially among young researchers. Satellite technology area is becoming more prominent in the development of educational projects and therefore continuously increases the number of universities that launch their own satellites with the most diverse scientific missions and goals. An example of the dynamic development of space technologies is Romania. In recent years the thematic variety of scientific research has expanded rapidly, new scientific schools and institutional structures of research - development in the area of space technologies were opened. The Republic of Moldova takes the first steps in this field. After signing the Agreement of Association of the Republic of Moldova to the European research – innovation programme – Horizon 2020 in June 2014, new opportunities open regarding the participation of Moldovan academic community in European programmes for the development of space technologies.

Cuvinte-cheie
satelit,

stații terestre, tehnologii satelitare, zbor pe orbită, controlul atitudinii