Plante medicinale şi aromatice – ieri, azi şi mâine
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
554 25
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-20 17:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
581.1:633.88 (5)
Fiziologia plantelor (361)
Plante aromatice. Condimente. Plante aleaginoase. Plante colorante. Plante tanante. Plante medicinale (262)
SM ISO690:2012
COLŢUN, Maricica. Plante medicinale şi aromatice – ieri, azi şi mâine. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 2(41), pp. 56-61. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461

Plante medicinale şi aromatice – ieri, azi şi mâine

CZU: 581.1:633.88
Pag. 56-61

Colţun Maricica
 
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
 
Proiect:
INTAS Polymetallic complexes as molecular nanomagnets and novel homogeneous catalysts
 
Disponibil în IBN: 5 iulie 2016


Rezumat

Articolul reflectă cercetările în domeniul introducerii, conservării și valorificării plantelor medicinale și aromatice, care reprezintă surse inepuizabile de materii prime pentru industria de medicamente, alimentară şi cosmetică. Colecţia sistematizată după principiul aplicat în grădinile botanice, unde alături de indicii taxonomici se ţine cont de cei geografici şi ecologici, prezintă un interes ştiinţific, didactic, socio-educativ și economic.

This article reflects the research on the introduction, conservation and use of medicinal and aromatic plants, which are a rich source of raw materials for pharmaceutical, food and cosmetic industries. The collection, which is systematized according to the principles applied in botanical gardens, where geographical and ecological indices are taken into account in addition to taxonomic indices, is of scientific, educational and socio-economic interest.

Cuvinte-cheie
plantă, ulei volatil, flora spontană, introducere, conservare,

remediu