The legal basis for imposing taxes
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
493 5
Ultima descărcare din IBN:
2017-09-10 23:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.73:336.22 (38)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (995)
Venituri publice (254)
SM ISO690:2012
KUCIUK, Valeriu; RAHMANI, Udi. The legal basis for imposing taxes. In: Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), pp. 18-22. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 4(186) / 2016 / ISSN 1811-0770

The legal basis for imposing taxes

CZU: 347.73:336.22
Pag. 18-22

Kuciuk Valeriu1, Rahmani Udi2
 
1 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM,
2 State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

The essence of tax collection is the creation of financing resources in order to implement current activities of the state. Among these activities, we can find health, security, education, infrastructures related activities, etc. Many researches expressed an opinion regarding the agreement of citizens that live in the country to pay for services that are rendered for the entire public. In general, it seems that the people are indeed ready to pay tax in order to create a social treaty that will bring about these services. As a result, there is a need, both in Israel and worldwide, to have laws to regulate the collection of taxes.

Esența colectării taxelor constă în crearea de resurse financiare pentru finanțarea activităților curente ale statului. Printre aceste activități, pot fi găsite domeniile sănătății, securității, educației, de infrastructură, alte activități conexe etc. Există multe investigații științifice care cercetează subiectul privind acordul cetățenilor de a vărsa plăți pentru serviciile statului prestate pentru societate. Concluzia generală este că oamenii sunt de acord să plătească impozitele și taxcele de stat, drept o contribuție la un tratat social încheiat, care să le ofere serviciile în domeniile sus-menționate. Consecința acestui fapt este necesitatea obiectivă atât în Israel, cât și în întreaga lume, de a avea un cadru legal corent, care să reglementeze colectarea impozitelor și a taxelor de stat.

Cuvinte-cheie
the limitation section, tax basis, basic law, duties and fees, tax collection, purposeful interpretation, equality principle,

legality, tax system,

legislation