Subiecții litigiilor de muncă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
240 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-05 16:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.2:331.101.24(478) (2)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (639)
Teoria și organizarea muncii. Relațiile dintre întreprinderi și angajați (205)
SM ISO690:2012
MACOVEI, Tatiana. Subiecții litigiilor de muncă. In: Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), pp. 13-17. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 4(186) / 2016 / ISSN 1811-0770

Subiecții litigiilor de muncă

CZU: 349.2:331.101.24(478)
Pag. 13-17

Macovei Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

Litigiile de muncă reprezintă acele divergențe care nu au fost soluționate de către subiecții raportului material litigios și pentru a cărui soluționare legea prevede o anumită procedură de urmat. Potrivit legislației în vigoare, subiecți ai litigiilor de muncă sunt: salariații, sau orice alte persoane titulare ale unor drepturi şi/sau obligaţii, în temeiul prezentului cod; angajatorii persoane fizice şi juridice; sindicatele şi alţi reprezentanţi ai salariaţilor; patronatele; autorităţile publice centrale şi locale, după caz; procurorul, conform legislaţiei în vigoare. În prezentul articol științific ne propunem a cerceta particularitățile subiecților litigiilor de muncă prin prisma categoriilor acestora, calitatea acestora (reclamant, pârât, intervenient, modul de reprezentare în judecată etc.

Labor disputes represent those divergences that have not been solved by the subjects of the litigious material relationship, while the law prescribes a certain procedure to be followed. According to the legislation in force, the labor disputes subjects are: the employee or any other right holders or persons bounded by obligations under the present code; the employers physical persons or legal entities; trade unions and other employee’s representatives; employer’s representatives; central and local public authorities, depending on situation; the prosecutor, according to the legislation in force. The present scientific article aims to research the peculiarities of the subjects of labor disputes depending on their categories, their quality in dispute (plaintiff, defendant, etc.)

Cuvinte-cheie
litigii de muncă, salariați, sindicate, patronate,

angajatori, autorităţi publice locale, procuror