Новое слово о творчестве композиторов Республики Молдова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
484 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-06 23:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.071.1(478) (47)
Muzică (983)
SM ISO690:2012
КОЧАРОВА, Галина. Новое слово о творчестве композиторов Республики Молдова. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), pp. 211-214. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Новое слово о творчестве композиторов Республики Молдова

CZU: 78.071.1(478)
Pag. 211-214

Кочарова Галина
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2016


Rezumat

Статья посвящена новой монографии Е.С. Мироненко „Композиторское творчество в Республике Молдова на рубеже XX–XXI веков (инструментальные жанры, музыкальный театр)”. Автор ревью детально обсуждает содержание монографии, характеризует не только ее основную концепцию, но и конкретные аналитические очерки, давая труду в целом позитивную оценку.

Articolul de faţă este dedicat monografiei noi semnate de muzicologul E. Mironenco „Creaţia compozitorilor din Republica Moldova la confluenţa secolelor XX–XXI (genurile instrumentale, teatrul muzical)”. Autoarea supune unei analize minuţioase conţinutul monografiei, caracterizează atât conceptul ei principal, cât şi schiţele analitice concrete, in general aprecierea monografiei fiind foarte pozitivă.

This article is devoted to the new monograph by E. Mironenco”The composers’ creation in the Republic of Moldova at the turn of the 20th and 21st centuries (instrumental genres, musical theatre)”. The author proposes a detailed review of the monograph’s content, characterizes both its principal conception and concrete analitical studies. As a whole the monograph is appreciated very positively.

Cuvinte-cheie
E. Mironenco, monografia, compozitorii din Republica Moldova, genul şi stil muzical, simfonia, creaţia instrumentală camerală,

postmodernism,

folclorism, operă, concert instrumental