Arta interpretativă şi pedagogia pianistică în Basarabia (până în anii 40 ai secolului XX)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
554 20
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-25 07:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
781.6:786.2(478)(091) (1)
Muzică (1037)
SM ISO690:2012
GUPALOVA, Elena. Arta interpretativă şi pedagogia pianistică în Basarabia (până în anii 40 ai secolului XX). In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), pp. 170-177. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Arta interpretativă şi pedagogia pianistică în Basarabia (până în anii 40 ai secolului XX)

CZU: 781.6:786.2(478)(091)
Pag. 170-177

Gupalova Elena
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2016


Rezumat

În articol este reflectat procesul formării şi dezvoltării artei pianistice în Basarabia la începutul sec. XX. Este analizată activitatea cultural-educativă în regiune, deschiderea primelor şcoli muzicale şi a Conservatorului. Este evidenţiat aportul unor personalităţi cunoscute: V .Gutor, I. Bazilevschi, C. Romanov, V. Onofrei, V. Seroţinschi la desfăşurarea vieţii muzicale în Basarabia. Autoarea examinează de asemenea şi istoria creării primelor lucrări naţionale pentru pian (anii 20–30 ai sec. XX) şi interpretării lor de pianiştii locali.

The study is focused on the process of formation and development of piano art in Bassarabia at the beginning of the 20th century. There is an analysis of the cultural-educational activity in this region and of the history of opening the first musical schools and setting up the Conservatory. The author points out the contribution of such well-known personalities as V. Gutor, I. Bazilevskii, C. Romanov, V. Onofrei, V. Serotsinkii to the process of organizing the musical life in Bassarabia and considers the history of creating the first national compositions for piano (the 20s-30s of the 20th century) and their interpretation by local pianists.

Cuvinte-cheie
Basarabia interbelică, interpretarea şi pedagogia pianistică, şcolii de muzică, tradiţii ale şcolii interpretative, absolvenţii Conservatoarelor din Sankt-Petersburg şi Moscova, lucrări din literatura pianistică clasică, creaţiile compozitorilor occidentali şi ruşi, creaţiile autorilor autohtoni pentru pian, repertoriu didactic naţional