Aspecte generale privind unii factorii ce declanşează delincvenţa juvenilă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
716 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-20 18:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.915+316.624-053.6 (1)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (475)
Psihologie socială (437)
SM ISO690:2012
CHEIANU, Silvia. Aspecte generale privind unii factorii ce declanşează delincvenţa juvenilă. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova. 2016, nr. V(1), pp. 72-76. ISSN 2435-1114.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Numărul V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114

Aspecte generale privind unii factorii ce declanşează delincvenţa juvenilă

CZU: 343.915+316.624-053.6
Pag. 72-76

Cheianu Silvia
 
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
 
Disponibil în IBN: 21 iunie 2016


Rezumat

Delincvenţa juvenilă constituie un fenomen întâlnit în toate societăţile,fiind generată şi condiţionată de o multitudine de factori şi cause generale şi particulare,obiective şi subiective,sociale şi individuale. I n dependenţă de valorile şi particularităţile individuale ale fiecărui delincvent minor există mai multe clasificări ale factorilor favorizanţi ai acestui fenomen (economici,socioculturali,afectivi). O influenţă deosebită asupra procesul de dezvoltare a personalităţii individului o are mediul în care el trăieşte. Mediul extern este principala sursă din care individual se inspiră în procesul său de dezvoltare,iar mai târziu un rol important il joacă şi mediul intern.

La délinquance juvénile est un phénomène constaté dans toutes les sociétés, sont d'ordre général et soumis à un certain nombre de facteurs et les causes générales et spécifiques, objectif, subjectif, social et individuale.. Selon les valeurs et les caractéristiques individuelles de chaque mineurs délinquants exzistă plusieurs classifications de facteurs causes de ce phénomène (économique, socio-culturel, émotionnel). Une grande influence sur le développement de la personnalité individuelle a environnement externe trăieşte.Mediul dans lequel il est la principale source de l'inspiration individuelle dans son processus de développement, et de jouer plus tard un rôle important et l'environnement interne.

Cuvinte-cheie
delincvent, delincvenţă juvenilă, infracţiune, comportament deviant,

factori interni, factori externi