Aspectul dimensiunilor psihologice şi socio-juridice ale delincvenţei juvenile
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
718 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-23 17:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.624-053.6+343.915 (2)
Psihologie socială (437)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (475)
SM ISO690:2012
CHEIANU, Silvia. Aspectul dimensiunilor psihologice şi socio-juridice ale delincvenţei juvenile. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova. 2016, nr. V(1), pp. 69-72. ISSN 2435-1114.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Numărul V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114

Aspectul dimensiunilor psihologice şi socio-juridice ale delincvenţei juvenile

CZU: 316.624-053.6+343.915
Pag. 69-72

Cheianu Silvia
 
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
 
Disponibil în IBN: 21 iunie 2016


Rezumat

Devianţele comportamentale permanent au fost în central atenţiei cercetătorilor din diverse domenii: sociologi, psihologi, psihoterapeuţi, jurişti etc.Ştiinţa sociologică abordează fenomenul devianţei sociale printr-o perspectivă interdisciplinară şi pluridisciplinară, evidenţiind intercalarea factorilor biologici, psihologici, antropologici, politici, juridici, economici, sociali şi alţii.

Écarts de comportement permanents ont fait l'objet de chercheurs de divers domaines: sociologues, psychologues, psychothérapeutes, avocats etc. Sciences phénomène sociologique adressage déviance sociale à travers perspective interdisciplinaire et multidisciplinaire, mettant en évidence l'entrelacement des facteurs biologiques, psychologiques, anthropologiques,, politique, juridique, économique, social et autres.

Cuvinte-cheie
delincvent, delincvenţă juvenilă, infracţiune, comportament deviant,

factori interni, factori externi