Savant-chimist cu renume mondial. Academicianul AURELIAN GULEA la 70 ani de la naştere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
674 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-22 15:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
54(478)(092) (41)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (868)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe; FURDUI, Teodor; RUDIC, Valeriu; TODERAŞ, Ion; LUPAŞCU, Tudor; CHIRILOV, Alexandru; CIOCHINĂ, Valentina. Savant-chimist cu renume mondial. Academicianul AURELIAN GULEA la 70 ani de la naştere. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 1(328), pp. 201-205. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X

Savant-chimist cu renume mondial. Academicianul AURELIAN GULEA la 70 ani de la naştere

CZU: 54(478)(092)
Pag. 201-205

Duca Gheorghe1, Furdui Teodor2, Rudic Valeriu3, Toderaş Ion4, Lupaşcu Tudor1, Chirilov Alexandru2, Ciochină Valentina2
 
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
4 Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2016


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-44849</doi_batch_id>
<timestamp>1594271807</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Zoologie al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii</full_title>
<issn media_type='print'>1857064X</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>1(328)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Savant-chimist cu renume mondial. Academicianul AURELIAN GULEA la 70 ani de la naştere</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Duca</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Teodor</given_name>
<surname>Furdui</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Rudic</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Toderaş</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Tudor</given_name>
<surname>Lupaşcu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandru</given_name>
<surname>Chirilov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valentina</given_name>
<surname>Ciochină</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>201</first_page>
<last_page>205</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>