Savant-chimist cu renume mondial. Academicianul AURELIAN GULEA la 70 ani de la naştere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
651 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-22 15:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
54(478)(092) (41)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (868)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe; FURDUI, Teodor; RUDIC, Valeriu; TODERAŞ, Ion; LUPAŞCU, Tudor; CHIRILOV, Alexandru; CIOCHINĂ, Valentina. Savant-chimist cu renume mondial. Academicianul AURELIAN GULEA la 70 ani de la naştere. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 1(328), pp. 201-205. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X

Savant-chimist cu renume mondial. Academicianul AURELIAN GULEA la 70 ani de la naştere

CZU: 54(478)(092)
Pag. 201-205

Duca Gheorghe1, Furdui Teodor2, Rudic Valeriu3, Toderaş Ion4, Lupaşcu Tudor1, Chirilov Alexandru2, Ciochină Valentina2
 
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
4 Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2016


BibTeX Export

@article{ibn_43070,
author = {Secu, M.D.},
title = {Magneţi moleculari – trecerea de la liganzi de tip Salen spre tiosemicarbazone},
journal = {Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)},
year = {2015},
volume = {86 (6)},
pages = {142-155},
month = {Dec},
abstract = {(RO) Au fost scoşi în evidenţă compuşi coordinativi ai manganului(III) cu liganzi tip Salen ce posedă proprietăţi de magneţi moleculari (SMM) sau lanţuri magnetice (SCM). A fost relatat principiul de asamblare a bis(saliciliden)izotiosemicarbazidaţilor similari liganzilor de tip Salen, pentru identificarea şi descrierea unor noi metode raţionale de sinteză a moleculelor magnetice şi a lanţurilor magnetice, având în calitate de building block aceşti complecşi de mangan(III). },
abstract = {(EN) There were highlighted manganese(III) coordination compounds with Salen type ligands, which exhibit single molecule magnet (SMM) and single chain magnet (SCM) behaviour. It was narrated the principle of assembly bis(salicylidene)isothiosemicarbazide similar with Salen type ligands, for identify and describe the new methods of rational synthesis of single molecule magnets and single chain magnets, which have as building blocks these manganese(III) complexes},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/43070},
keywords = {liganzi tip Salen, magneţi moleculari (SMM), lanţuri magnetice (SCM), compuşi coordinativi ai
manganului(III), bis(saliciliden)izotiosemicarbazidaţi.}
}