Institutul de Chimie al AŞM – realizări şi perspective
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
330 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-26 03:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:54(478) (3)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (787)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (868)
SM ISO690:2012
LUPAŞCU, Tudor; ARÎCU, Aculina; COCU, Maria. Institutul de Chimie al AŞM – realizări şi perspective. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 1(328), pp. 184-200. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X

Institutul de Chimie al AŞM – realizări şi perspective

CZU: 001.891:54(478)
Pag. 184-200

Lupaşcu Tudor, Arîcu Aculina, Cocu Maria
 
Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2016