File din istoria Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1128 15
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-05 17:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:577/579(478) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1151)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (667)
Virologie (1779)
Microbiologie (3519)
SM ISO690:2012
RUDIC, Valeriu, CODREANU, Svetlana, CEPOI, Liliana, MISCU, Vera. File din istoria Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2016, nr. 1(328), pp. 101-123. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X

File din istoria Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
CZU: 001.891:577/579(478)

Pag. 101-123

Rudic Valeriu, Codreanu Svetlana, Cepoi Liliana, Miscu Vera
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2016