File din istoria Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
693 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-21 22:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:577/579(478) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (897)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (470)
Virologie (1162)
Microbiologie (2279)
SM ISO690:2012
RUDIC, Valeriu; CODREANU, Svetlana; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera. File din istoria Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 1(328), pp. 101-123. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X

File din istoria Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

CZU: 001.891:577/579(478)
Pag. 101-123

Rudic Valeriu, Codreanu Svetlana, Cepoi Liliana, Miscu Vera
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2016