On certain subclasses of analytic functions associated with generalized struve functions
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
598 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-10 18:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.54+517.95:517.97+519.714 (1)
Analiză (301)
Ecuații diferențiale. Ecuații integrale. Alte ecuații funcționale. Diferențe finite. Calculul variațional. Analiză funcțională (243)
Cibernetică matematică (94)
SM ISO690:2012
MURUGUSUNDARAMOORTHY, G., JANANI, R.. On certain subclasses of analytic functions associated with generalized struve functions. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 2015, nr. 3(79), pp. 3-13. ISSN 1024-7696.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Numărul 3(79) / 2015 / ISSN 1024-7696 /ISSNe 2587-4322

On certain subclasses of analytic functions associated with generalized struve functions
CZU: 517.54+517.95:517.97+519.714

Pag. 3-13

Murugusundaramoorthy G., Janani R.
 
School of Advanced Sciences VIT University
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2016


Rezumat

The goal of the present paper is to investigate some characterization for generalized Struve functions of first kind to be in the new subclasses of β uniformly starlike and β uniformly convex functions of order α. Further we point out some consequences of our main results.

Cuvinte-cheie
Univalent, Starlike, Uniformly starlike functions, Uniformly convex functions, Bessel functions, Struve functions.,

convex