Тактика хирургического лечения атрезии легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки в сочетании с открытым артериальным протоком
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
135 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-09-16 09:57
SM ISO690:2012
KOKŞENEV, I.; GADJIEV, A.; ДОНЦОВА, Валентина; CERNOGRIVOV, A.; ROZNERIŢA, Iurie. Тактика хирургического лечения атрезии легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки в сочетании с открытым артериальным протоком. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2006, nr. 5(9), pp. 68-74. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(9) / 2006 / ISSN 1857-0011

Тактика хирургического лечения атрезии легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки в сочетании с открытым артериальным протоком

Pag. 68-74

Kokşenev I., Gadjiev A., Донцова Валентина, Cernogrivov A., Rozneriţa Iurie
 
Научный центр сердечно - сосудистой хирургии им . А . Н . Бакулева РАМН
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2016


Rezumat

În perioada 1981-2005 au fost operaţi 52 de pacienţi cu atrezia arterei pulmonare şi defect septal ventricular. S-a realizat intervenţie chirurgicală în etape, care includea reconstrucţia tractului de ejecţie al ventriculului drept fără plastia defectului septal ventricular, angioplastia transluminală cu balon şi stentarea stenozelor arterei pulmonare, unifocalizarea şi lichidarea arterelor aortopulmonare colaterale de dimensiuni mari.

From 1991 to 2005 year 52 patients with diagnosis of pulmonary artery atrezia (PAA) with ventricle septal defect (VSD) and patent ductus arterial (PDA) were operated in “Baculev” Scientifi c Research Centre of Cardiovascular Surgery of Russian Federation. All the patients were divided into 3 groups: the fi rst included 11 patients with satisfactory pulmonary development, large PDA and small collaterals, the second group was made of 32 patients with satisfactory pulmonary development, small PDA and lower level of pulmonary fl ow, the 3rd group included 9 patients with hipoplazia of pulmonary artery system, small PDA and numerous major aortopulmonary collateral arteries (MAPCA). Were performed complex surgical treatment included several types of operations: reconstruction of outlet way of Right Ventricol without closure of VSD, endovascular angioplasty and stent installation in Pulmonary Artery (PA) stenosis, unifocalization and closure of MAPCA. The lethality was 9-11%. It is very important for successful result of surgery to choose correct type of surgical correction taking with consideration the clinical state of the patients, their type of anatomical and hemodynamic particularities of congenital heart deseases.