Cadrul conceptual general al interzicerii discriminării după criteriul de sex în domeniul raporturilor juridice de muncă ale femeilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
249 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-23 13:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[342.734+349.2]-055.2(478) (1)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (356)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (639)
SM ISO690:2012
MACOVEI, Tatiana. Cadrul conceptual general al interzicerii discriminării după criteriul de sex în domeniul raporturilor juridice de muncă ale femeilor. In: Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), pp. 24-27. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 5(293) / 2016 / ISSN 1810-309X

Cadrul conceptual general al interzicerii discriminării după criteriul de sex în domeniul raporturilor juridice de muncă ale femeilor

CZU: [342.734+349.2]-055.2(478)
Pag. 24-27

Macovei Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 mai 2016


Rezumat

Legea garantează egalitatea femeilor şi a bărbaţilor în toate domeniile vieţii sociale, inclusiv pe piaţa forţei de muncă. Cu toate acestea, situaţia femeilor pe piaţa forţei de muncă este mai vulnerabilă şi din aceste motive este necesar de întreprins măsuri speciale de prevenire a discriminării femeilor în domeniul raporturilor juridice de muncă. Astfel, legislaţia muncii asigură garanţii speciale pentru munca femeilor, în general, şi pentru a celor gravide, în particular. Aceste diferenţieri nu reprezintă o discriminare, ci un tratament diferenţiat aplicat femeilor salariate.

The law guarantees equality in rights for women and men in all fields of life, including in the field of legal labour relationships. However, due to the fact that in general women are considered a more vulnerable group in the field of legal labour relationships, they require in some cases, special protection measures. Therefore, the Labour code provides a series of legal guarantees for the work of women in general and for pregnant women in special. These privileges do not represent discriminatory deeds, but differenced treatments applied to women.

Cuvinte-cheie
femei, discriminare, egalitate,

raporturi juridice de muncă