Conceptul modern al relaţiilor dintre personalitate şi stat în contextul normelor de drept
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
240 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-21 14:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.72/.73(478) (12)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (328)
SM ISO690:2012
CATAN, Anastasia. Conceptul modern al relaţiilor dintre personalitate şi stat în contextul normelor de drept. In: Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), pp. 28-35. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 4(292) / 2016 / ISSN 1810-309X

Conceptul modern al relaţiilor dintre personalitate şi stat în contextul normelor de drept

CZU: 342.72/.73(478)
Pag. 28-35

Catan Anastasia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 mai 2016


Rezumat

În acest articol este cercetat conceptul modern al relaţiilor personalităţii cu statul în contextul normelor de drept în Republica Moldova. Sînt prezentate circumstanţele principale, în concepţia modernă a relaţiilor dintre personalitate şi stat, şi anume: schimbarea principială a stării omului în spaţiul relaţiilor statalpolitice şi juridice; obţinerea libertăţii şi adevărului de către personalitate; schimbarea caracterului influenţei statului asupra persoanei; autoschimbarea personalităţii; societatea civilă şi piața ca elemente de echilibrare a relaţiilor dintre individ şi stat.

Dans cet article l’auteur propose d’analyser le concept moderne des relations entre la personnalité et l’Etat, dans le context des normes du droit dans la République de Moldova. Sont présentées les principales circonstances dans la conception moderne des relations entre la personnalité et l’Etat, et nottament: changement fondamentale d’état personnele dans les relations politiques et juridiques; la liberté et la vérité de la personnalité; l’influence de l’Etat sur la personne; changement automatique de la personnalité; la société civile et les relations entre l’Etat et l’individu.

Cuvinte-cheie
drepturile şi libertăţile personalităţii, protecţia drepturilor şi libertăţilor personalităţii, relaţiile dintre persoană, stat şi putere,

stat de drept, norme de drept, putere de stat