Система тепло-хладо-электроснабжения для предприятия птицеводства
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
547 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-04 13:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.371:636.5 (1)
Mașini agricole, echipamente și utilaje agricole (113)
Păsări domestice (120)
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ДОРОШЕНКО, Александр; ГОНЧАРЕНКО, В.. Система тепло-хладо-электроснабжения для предприятия птицеводства. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 89-99. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070

Система тепло-хладо-электроснабжения для предприятия птицеводства

CZU: 631.371:636.5
Pag. 89-99

Шит М.1, Журавлев А.А.1, Дорошенко Александр2, Гончаренко В.2
 
1 Институт энергетики АНМ,
2 Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
 
Proiect:
INTAS Trade unions in post-socialist society: overcoming the state-socialist legacy?
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2016


Rezumat

Разработана схема теплового насоса на природном хладагенте, диоксиде углерода, для обеспечения промышленного птичника теплотой и холодом. Схема отличается от известных схем использованием рекуперативного теплообменника, подключенного к испарителю теплового насоса, с установленной на выходе канала удаляемого воздуха после испарителя тепловой завесы для предотвращения обмерзания воздухопровода. Воздух, поступающий в птичник после рекуперативного теплообменника, подается на газоохладитель теплового насоса. Тепловой насос вырабатывает теплоту для получения необходимых параметров входного воздуха, воды для поения птицы, отопления помещений и т.д. Компрессор теплового насоса приводится в движение газопоршневым двигателем (ГПД), который может использовать как природный газ, так и биогаз. Часть теплоты газов газопоршневого двигателя используется для регулирования оптимального режима теплового насоса и для регенерации абсорбента в испарительном охладителе. По сравнению с известной схемой, рассматриваемая схема позволяет получить больший СОР теплового насоса. Использование последнего позволяет вырабатывать, кроме электрической энергии, еще и холод (совместно с адсорбционной холодильной машиной) и обеспечить осушку воздуха на входе испарительного охладителя (при необходимости).

Se consideră pompa de căldură cu agentul frigorific natural, dioxid de carbon, pentru asigurarea cu căldură și cu frig a halei de păsări industriale. Schema se diferă de cele cunoscute prin utilizare a recuperatorului de căldură, conectat la evaporatorul al pompei de căldură, la ieșirea căruia este instalată perdea de aer cald pentru că a evita înghețarea ieșirei conductei de evacuare a aerului din hală de păsări. Aerul, care intră în hală de păsări, se duce după recuperatorul la răcitorul de gaze al pompei de căldură. Pompa de căldură produce căldură pentru parametrii necesari ai aerului de intrare și apă pentru adăpare de păsări, încălzirea spațiului, etc. Pompa de căldură a compresorului este acționată de motorul termic policarburant cu piston, care pot utiliza ca gaze naturale și biogaz. O parte din energia termică a căldurii evacuată de la motor termic este utilizată pentru reglarea regimului optim de pompă de căldură și pentru regenerarea absorbantului în răcitoarele de gaze evaporative. În comparație cu schemă cunoscută, schema datp prevede un COP mai mare a pompei de căldură, care economisește energia electrică obținută simultan cu apă caldă și aer cald pentru udare păsări și igienizarea halei.

The gas engine driven carbon dioxide heat pump designed for providing the heat, cold and electricity for industrial poultry house is proposed. The scheme differs from the known by using recuperative heat exchanger installed between the exhaust air duct of poultry house and heat pump evaporator and the heat curtain installed on the air duct after the evaporator. The air coming into the poultry house after the regenerative heat exchanger is supplied to the heat pump gas cooler. The heat pump produces heat of the required parameters of the input air and water for watering of poultry, space heating, etc. Heat pump compressor is driven by gas engine (GPA), by natural gas or biogas. The part of the gas-piston engine heat is used for adjusting the optimal heat pump mode and for regeneration of the absorbent in an evaporative cooler. The proposed technical solution of the above scheme provides a higher COP of the heat pump. Installing of heat curtain does not require the use of non-freezing solution to prevent icing of the air outlet of heat pump evaporator. The latter allows producing, besides electric power and heat, still cold (with the use off the adsorption-refrigerating machine) and provide drying air inlet evaporative cooler (if necessary).