Мультипликативная интегральная мера оценки состояния энергетической безопасности
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
482 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-21 13:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9:338.24 (1)
Economia energiei în general (436)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (265)
SM ISO690:2012
ФЕДОРЧЕНКО, С.Г.; ФЕДОРЧЕНКО, Г.С.. Мультипликативная интегральная мера оценки состояния энергетической безопасности. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 56-63. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070

Мультипликативная интегральная мера оценки состояния энергетической безопасности

CZU: 620.9:338.24
Pag. 56-63

Федорченко С.Г., Федорченко Г.С.
 
Тираспольский государственный университет
 
Proiect:
INTAS Trade unions in post-socialist society: overcoming the state-socialist legacy?
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2016


Rezumat

Предложен подход, позволяющий сформировать интегральный показатель энергетической безопасности региона. Используется функция Харингтона-Менчера. Алгоритм формирования интегрального показателя включает в себя использование как аддитивной, так и мультипликативной меры. Для апробации подхода использованы данные о состоянии энергетической безопасности Приднестровья.

În lucrarea se examinează abordarea, care permite să se propună un indicator integral pentru caracterizarea securităţii energetice a regiunii. În acest scop se utilizează funcţia lui Harrington-Mencher. Algoritmul de formare a indicelui integral include utilizarea ambelor măsuri atât cea aditivă, cât şi cea multiplicativă. Pentru a testa abordarea propusă a acestei probleme privind estimarea nivelului securităţii energetice s-a utilizat informaţia primară ce caracterizează starea securităţii energetice a regiunii Transnistria.

The approach to the evaluation of the integral measure estimation of energy safety with using a generalized utility Harrington-Menchers’s function is considered in this paper. The algorithm of formation of the integral index includes the use of both additive and multiplicative measures. To test data on the energy security were used referred to Transnistria. It is presented an example of the construction of such a measure. During carrying out of this work the analysis of the indicators recommended in the open literature as components of energy safety is made. It is shown that a significant part of these indicators is closely linked with others.

Cuvinte-cheie
Обобщенная функция полезности, корреляционные плеяды, индикаторный метод, энергобезопасность