Evaluation of the economic situation of the Republic of Moldova in the regional comparison
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
265 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-06-17 08:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338(478) (207)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1412)
SM ISO690:2012
TOACĂ, Zinovia; OLĂRESCU, Zaharia. Evaluation of the economic situation of the Republic of Moldova in the regional comparison. In: Economie şi Sociologie. 2015, nr. 4, pp. 27-31. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 4 / 2015 / ISSN 1857-4130

Evaluation of the economic situation of the Republic of Moldova in the regional comparison

CZU: 338(478)
Pag. 27-31

Toacă Zinovia1, Olărescu Zaharia2
 
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research
 
Disponibil în IBN: 17 mai 2016


Rezumat

The purpose of the research in question is to monitor the evolution of the Moldovan economy at the macroeconomic level during the transition to a market economy and to follow the road of it compared to other emerging countries. Research methodology is to select the top countries published by the UNDP (Human Development Report) and compare the results obtained from countries in transition to a market economy by the indicator of Gross Domestic Product (GDP) at purchasing power parity (PPP constant 2011 international $). The results correspond to the purpose of evaluating throughout our country compared to other developing countries in the period 1990-2012, without reference to the causes for which influenced their evolution.

Scopul cercetării în cauză constă în a monitoriza evoluţia economiei Republicii Moldova la nivel macroeconomic în perioada tranziţiei la economia de piaţă şi de a urmări drumul parcurs de ea în comparaţie cu alte state emergente. Metodologia cercetării constă în selectarea din topul ţărilor publicate de către UNDP (Human Development Report) şi compararea rezultatelor obţinute de ţările în tranziţie la economia de piaţă prin intermediul indicatorului Produsul Intern Brut (PIB) la Paritatea Puterii de Cumpărare (PPP constant 2011 international $). Rezultatele obţinute corespund scopului propus de a evalua parcursul ţării noastre în comparaţie cu alte state în curs de dezvoltare în perioada 1990-2012, fără a face referire la cauzele care au influenţat evoluţia acestora.

Цель данного исследования состоит в отслеживании пути развития молдавской экономики на уровне макроэкономических показателей в условиях перехода к рыночной экономике в сравнении с другими развивающимися странами. Методология исследования заключается в отборе стран, из доклада о человеческом развитии и сравнения полученных результатов стран с переходной экономикой по показателю валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (PPP constant 2011 international $). Полученные результаты соответствуют поставленной цели в исследовании пути развития нашей страны, по сравнению с другими развивающимися странами в период 1990-2012, без ссылки на причинах, повлиявших на их эволюцию.

Cuvinte-cheie
gross domestic product, economic growth, economic reforms,

purchasing power parity, level of development