Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
843 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-27 19:12
SM ISO690:2012
ARBUZ-SPATARI, Olimpiada. Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 79-82. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică

Pag. 79-82

Arbuz-Spatari Olimpiada
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

Development of creative abilities of Art Sciences and Design Faculties students is a base purpose for the subject of Fine Arts and we have determined features of art creativity. Art creativity is determined by many factors among which we mark the basic: the organization of creative process, selection and study of a visual material. The organization of creative process is reflected: studying of the theory of vizual language, creation of creative forms, creation of creative compositions, also are a necessary condition for development of art creativity in students in Fine Arts education.

Cuvinte-cheie
particularităţi specifice, creativitate artistică, procesul creator, personalitatea creatoare, aptitudini creatoare, produsul creator,

artă plastică