Pedagogia libertăţii - o abordare de actualitate în învăţământul contemporan
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
900 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-17 21:12
SM ISO690:2012
IORDĂCHESCU, Grigore-Dan. Pedagogia libertăţii - o abordare de actualitate în învăţământul contemporan. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 76-79. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Pedagogia libertăţii - o abordare de actualitate în învăţământul contemporan

Pag. 76-79

Iordăchescu Grigore-Dan
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

Într-o eră a pluralismului şi diferenţelor, a dezacordurilor şi confruntărilor, lupta pentru democratizarea instituţiilor de învăţământ se centrează pe afirmarea demnităţii şi a valorii membrilor colectivităţii, vizând dreptul fiecăruia de a fi el însuşi, de a decide soluţionarea problemelor cu care se confruntă sau de a participa în calitate de om liber la hotărîrea situaţiilor ce-i determină calitatea vieţii

In a century of pluralism and differences, of disagreements and confrontations, fighting for the democratize of educational institutions is focused on dignity‘s affirmation and on the collectivity members value, aiming at everyone‘s right to be himself, to decide the solving of problems he comes across or to take part as a free person in settling the situations that influence the quality of life.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Iordăchescu, G.</dc:creator>
<dc:date>2009-06-24</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Într-o eră a pluralismului şi diferenţelor, a dezacordurilor şi confruntărilor, lupta pentru democratizarea instituţiilor de învăţământ se centrează pe afirmarea demnităţii şi a valorii membrilor colectivităţii, vizând dreptul fiecăruia de a fi el însuşi, de a decide soluţionarea problemelor cu care se confruntă sau de a participa în calitate de om liber la hotărîrea situaţiilor ce-i determină calitatea vieţii</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>In a century of pluralism and differences, of disagreements and confrontations, fighting for the democratize of educational institutions is focused on dignity‘s affirmation and on the collectivity members value, aiming at everyone‘s right to be himself, to decide the solving of problems he comes across or to take part as a free person in settling the situations that influence the quality of life.  </dc:description>
<dc:source>Revistă de știinţe socioumane  12 (2) 76-79</dc:source>
<dc:title>Pedagogia libertăţii - o abordare de actualitate în învăţământul contemporan</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>