O privire retrospectivă asupra lui Grigore Ţamblac
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
706 23
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-30 20:22
SM ISO690:2012
TĂRÎŢĂ, Marius. O privire retrospectivă asupra lui Grigore Ţamblac. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 51-58. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

O privire retrospectivă asupra lui Grigore Ţamblac

Pag. 51-58

Tărîţă Marius
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-44150</doi_batch_id>
<timestamp>1624299893</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revistă de știinţe socioumane </full_title>
<issn media_type='print'>18570119</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<issue>2(12)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>O privire retrospectivă asupra lui Grigore Ţamblac</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Marius</given_name>
<surname>Tărîţă</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>51</first_page>
<last_page>58</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>