Justițiar și pedagog Doctorul habilitat în drept Sergiu BRÎNZA la 50 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
633 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-14 16:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
34(478)(092) (19)
Drept. Jurisprudență (8762)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe. Justițiar și pedagog Doctorul habilitat în drept Sergiu BRÎNZA la 50 de ani . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 1(40), p. 184. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461

Justițiar și pedagog Doctorul habilitat în drept Sergiu BRÎNZA la 50 de ani

CZU: 34(478)(092)
Pag. 184-184

Duca Gheorghe
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2016


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Negru, A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Creciun, N.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Reconceptualizarea funcției de control a inspecției judiciare</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1814-3199</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>autoritate judecătorească</subject>
<subject>Inspecție Judiciară</subject>
<subject>control</subject>
<subject>activitate de investigație</subject>
<subject>inspectori de investigație</subject>
<subject>integritatea Justiției</subject>
<subject>independența justiției</subject>
<subject>Justiție consolidată și autosuficientă.</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>340.114</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018-07-02</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Lucrarea reprezintă o cercetare științifică privind reconceptualizarea funcției de control a Inspecției Judiciare &ndash; insti-tuție subordonată CSM al RM. Propunerea de reformare menționată este argumentată prin două direcții de bază: prima se referă la propunerea de a majora componența numerică a Inspecției Judiciare; a doua reflectă oportunitatea de a institui o categorie specifică de personal &ndash; numiți inspectori de investigație, care să exercite activitate de investigație confidențială. Raționamentul instituirii acestei forme de monitorizare a modului de organizare și de funcționare a instan-țelor de judecată sau a conduitei profesionale a judecătorilor este justificat de necesitatea de a menține și a consolida &icirc;ncrederea &icirc;n sistemul judiciar. Consolidarea independenței Justiției este o precondiție a statului de drept; independența sistemului Justiției trebuie garantată prin standarde naționale la cel mai &icirc;nalt nivel posibil. Lu&acirc;nd &icirc;n considerare aspec-tele expuse, Inspecția Judiciară a Republicii Moldova este cea mai recomandată instituție să exercite activitate de inves-tigație privitor la conduita și disciplina judiciară sau privitor la organizarea și funcționarea Justiției. Justificarea unei atare propuneri rezidă &icirc;n locul și rolul absolut specific al Inspecției Judiciare &icirc;n sistemul autorităților publice naționale. Fiind subordonată CSM, Inspecția Judiciară este parte inerentă a Autorității Judecătorești și va promova și garanta independența Justiției (at&acirc;t ca instituție, sistem, c&acirc;t și cu referire la judecători, individual) p&acirc;nă la cel mai &icirc;nalt nivel posibil, precum statuează standardele internaționale. &Icirc;n acest mod, Autoritatea Judecătorească ar demonstra eficiența funcțiilor de autoadministrare și de autocontrol, relev&acirc;nd caracterul său consolidat.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The paper presents a scientific research about the reconceptualization of the control function of the Judicial Inspection &ndash; an institution subordinated to the Superior Council of Magistracy of the Republic of Moldova. The mentioned proposal for reform is argued through two main directions: the first one refers to the proposal to increase the numerical component of the Judicial Inspection; the second one reflects the opportunity of setting up a specific category of staff &ndash; named investigative inspectors, who would exercise confidential investigation activities. The reason of establishing this kind of activity for monitoring organizational and functional aspects in courts or the professional conduct of judges lies in the necessity to maintain and strengthen confidence in the Judicial System. Strengthening Judicial independence is a pre-condition for the Rule of Law; the independence of the Judiciary should be guaranteed by domestic standards at the highest possible level. Taking in consideration the mentioned issues, the Judicial Inspection of the Republic of Moldova is the most recommended institution to carry out investigative work with reference to judicial conduct and discipline or with reference to organization and functioning of the Judiciary. The justification of such a proposal resides in the absolutely specific position and role of the Judicial Inspection in the system of national public authorities. Being subordinated to the Superior Council of Magistracy, the Judicial Inspection is an inherent part of the Judicial Authority and will provide and guarantee the independence of Justice (both as institution or system and individual judges) to the highest possible level, as settled in international standards. In such a manner, the Judicial Authority would demonstrate the efficiency of self-administration and self-control functions, revealing its consolidated character</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>