Justițiar și pedagog Doctorul habilitat în drept Sergiu BRÎNZA la 50 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
635 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-14 16:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
34(478)(092) (19)
Drept. Jurisprudență (8762)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe. Justițiar și pedagog Doctorul habilitat în drept Sergiu BRÎNZA la 50 de ani . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 1(40), p. 184. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461

Justițiar și pedagog Doctorul habilitat în drept Sergiu BRÎNZA la 50 de ani

CZU: 34(478)(092)
Pag. 184-184

Duca Gheorghe
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2016


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-68870</doi_batch_id>
<timestamp>1593900837</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>EcoSoEn</full_title>
<issn media_type='print'>2587344X</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<issue>1-2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Gestiunea echipei manageriale &icirc;n condiții de criză &icirc;n &icirc;ntreprinderile din Republica Moldova</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Stela</given_name>
<surname>Guzun</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>104</first_page>
<last_page>108</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>i_batch>son_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Igor</given_name>
<surname>Krupenikov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Petru</given_name>
<surname>Stratulat</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ludmila</given_name>
<surname>Crivov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Veaceslav</given_name>
<surname>Voronţov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Pavel</given_name>
<surname>Coterneac</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>160</first_page>
<last_page>166</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>