De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1397 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-22 12:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
61(478)(092) (112)
Științe medicale. Medicină (7202)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe; ABABII, Ion; PARASCHIV, Angela. De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 1(40), pp. 181-183. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani

CZU: 61(478)(092)
Pag. 181-183

Duca Gheorghe1, Ababii Ion2, Paraschiv Angela2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2016


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari 
la 70 ani
">
<meta name="citation_author" content="Duca Gheorghe">
<meta name="citation_author" content="Ababii Ion">
<meta name="citation_author" content="Paraschiv Angela">
<meta name="citation_publication_date" content="2016/03/31">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”">
<meta name="citation_volume" content="40">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="181">
<meta name="citation_lastpage" content="183">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/De%20straja%20sanatatii%20publice%20Membrul%20corespondent%20al%20ASM%20Viorel%20Prisacari.pdf">