De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
2204 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-22 12:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
61(478)(092) (116)
Științe medicale. Medicină (10190)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe, ABABII, Ion, PARASCHIV, Angela. De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2016, nr. 1(40), pp. 181-183. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani
CZU: 61(478)(092)

Pag. 181-183

Duca Gheorghe1, Ababii Ion2, Paraschiv Angela2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2016