Crescătorul de cristale Academicianul Ernest Arușanov
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
745 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-06-09 14:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
53(478)(092) (87)
Fizică (1359)
SM ISO690:2012
. Crescătorul de cristale Academicianul Ernest Arușanov. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 1(40), p. 180. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Crescătorul de cristale Academicianul Ernest Arușanov

CZU: 53(478)(092)
Pag. 180-180

 
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2016


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-43944</doi_batch_id>
<timestamp>1638606081</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”</full_title>
<issn media_type='print'>18570461</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>1(40)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Crescătorul de cristale Academicianul Ernest Arușanov</title>
</titles>
<contributors>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>180</first_page>
<last_page>180</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>