Temeiul juridic de aplicare a răspunderii contravenționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
209 17
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-19 10:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.9(478) (12)
Drept administrativ (764)
SM ISO690:2012
GUŢULEAC, Victor; HARBUZ, Andrei. Temeiul juridic de aplicare a răspunderii contravenționale. In: Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), pp. 4-8. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 2(290) / 2016 / ISSN 1810-309X

Temeiul juridic de aplicare a răspunderii contravenționale

CZU: 342.9(478)
Pag. 4-8

Guţuleac Victor, Harbuz Andrei
 
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2016


Rezumat

Răspunderea contravențională ca una din formele răspunderii juridice este legiferată în Republica Moldova odată cu intrarea în vigoare a Codului contravențional (2009). Ea este o formă a constrîngerii statale în cazul comiterii unei contravenții. Contravenția este unicul temei juridic de aplicare a răspunderii contravenționale. Subiectul activ al contravenției poate fi supus răspunderii contravenționale numai în cazul în care vor fi probate toate elementele constitutive ale contravenției (obiectul, latura obiectivă, subiectul și latura subiectivă).

Административно-деликтная ответственность, как одна из форм юридической ответственности, законодательно закреплена в Республике Молдова одновременно со вступлением в законную силу Кодекса об административных правонарушениях (2009 г.). Она представляет собой разновидность государственного принуждения в случае совершения административного правонарушения. Активный субъект административного правонарушения, может быть подвергнут административно-деликтной ответственности только в том случае, когда посредством собранных доказательств будет установлен состав административного правонарушения: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.

Cuvinte-cheie
constrîngere statală, elemente constitutive ale contravenției, sancțiunea contravențională,

răspundere contravenţională