Cadrul normativ internaţional în materia irelevanţei calităţii oficiale a făptuitorului în procesul de angajare a răspunderii internaţionale penale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
643 18
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-29 20:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.4 (170)
Drept penal internațional (160)
SM ISO690:2012
DORUL, Olga. Cadrul normativ internaţional în materia irelevanţei calităţii oficiale a făptuitorului în procesul de angajare a răspunderii internaţionale penale. In: Administrarea Publică, 2016, nr. 1(89), pp. 51-56. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489

Cadrul normativ internaţional în materia irelevanţei calităţii oficiale a făptuitorului în procesul de angajare a răspunderii internaţionale penale
CZU: 341.4

Pag. 51-56

Dorul Olga
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 martie 2016


Rezumat

Dreptul penal internaţional a apărut recent ca o ramură a dreptului internaţional public. Două tribunale militare internaţionale stabilite după al Doilea Război Mondial, cunoscute sub numele de Tribunalul de la Nurnberg şi Tribunalul Tokyo, au adus o contribuţie esenţială în identificarea şi consolidarea instituţiilor de practică a dreptului penal internaţional. Principiul irelevanţei poziţiei oficiale este o componentă a principiului responsabilităţii penale individuale, după cum a fost demonstrat prin tratatele internaţionale. A apărut ca rezultat al tribunalelor militare internaţionale şi practicilor penale atunci când indivizii au citat în instanţa internaţională prin poziţia lor oficială de a fi atenuate pedepsele care urmau să fie prezentate.

International criminal law has emerged as a branch of public international law recently. Two international military tribunals established after the Second World War, known as the Nuremberg Tribunal and the Tokyo Tribunal, brought an essential contribution in identifying and strengthening of institutions of international criminal law practice. The principle of irrelevance of official position is one component of the principle of individual criminal responsibility, as demonstrated by international treaties. It appeared as a result of international military tribunals and criminal practice when individuals brought to international court cited official capacity to mitigate punishments that were to be submitted.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Cadrul normativ internaţional în materia irelevanţei calităţii oficiale a făptuitorului în procesul de angajare a răspunderii internaţionale penale">
<meta name="citation_author" content="Dorul Olga">
<meta name="citation_publication_date" content="2016/03/09">
<meta name="citation_journal_title" content="Administrarea Publică">
<meta name="citation_volume" content="89">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="51">
<meta name="citation_lastpage" content="56">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/51_56_Cadrul%20normativ%20international%20in%20materia%20irelevantei%20calitatii%20oficiale%20a%20faptuitorului%20in%20procesul%20de%20angajare%20a%20raspunderii%20internationale%20penale.pdf">