Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
873 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 02:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.2 (83)
Probabilitate. Statistică matematică (81)
SM ISO690:2012
POŞTARU, Andrei, PRODAN, Nicolae, BENDERSCHI, Olga. Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), 2015, nr. 7(87), pp. 31-35. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(87) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate
CZU: 519.2

Pag. 31-35

Poştaru Andrei, Prodan Nicolae, Benderschi Olga
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2016


Rezumat

Este examinată probabilitatea π de a obţine răspunsuri sincere în sondaje. Sunt expuse câteva metode de estimare a lui π: metoda intervalelor de încredere, metoda verosimilităţii maxime, verificarea ipotezelor statistice simple etc.

The probability π to get honest answers in surveys is considered. There are presented several methods for π estimating: confidence interval method, maximum likelihood estimation, statistical hypotheses testing etc

Cuvinte-cheie
sondaje, probabilitate, statistică, ipoteze statistice,

estimaţie, interval de încredere, răspunsuri randomizate.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-43322</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015-12-27</cfResPublDate>
<cfVol>87</cfVol>
<cfIssue>7</cfIssue>
<cfStartPage>31</cfStartPage>
<cfISSN>1857-2073</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/43322</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>sondaje; probabilitate; statistică; estimaţie; ipoteze statistice; interval de încredere; răspunsuri
randomizate.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Este examinată probabilitatea π de a obţine răspunsuri sincere în sondaje. Sunt expuse câteva metode de estimare a lui π: metoda intervalelor de încredere, metoda verosimilităţii maxime, verificarea ipotezelor statistice simple etc. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The probability π to get honest answers in surveys is considered. There are presented several methods for π estimating: confidence interval method, maximum likelihood estimation, statistical hypotheses testing etc</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-10561</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-25744</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-15002</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-10561</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-10561-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-27T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Poştaru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Andrei</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-25744</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-25744-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-27T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Prodan</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Nicolae</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-15002</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-15002-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-27T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Benderschi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Olga</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>