Coerenţa elementelor într-un complex de relaţii multi-are
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
137 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-26 11:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
512.1 (69)
Algebră (197)
SM ISO690:2012
CATARANCIUC, Sergiu. Coerenţa elementelor într-un complex de relaţii multi-are. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2015, nr. 7(87), pp. 13-21. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(87) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Coerenţa elementelor într-un complex de relaţii multi-are

CZU: 512.1
Pag. 13-21

Cataranciuc Sergiu
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2016


Rezumat

În articol este generalizată noţiunea de coerenţă simplă a elementelor unui complex de relaţii multi-are. Interpretând elementele complexului de relaţii ca simplexe abstracte, sunt introduse noţiunile de t -coerenţă şi (t, q) -coerenţă. Sunt demonstrate rezultate ce ţin de relaţia de coerenţă generalizată a simplexelor abstracte.

In article, the notion of simple coherence of elements of a multi-ary relations complex is generalized. It is noted that elements of this complex are abstract simplexes. The notion of t -coherence and (t, q) -coherence is introduced. Some results about generalized coherence relationship of abstract simplexes are demonstrated.

Cuvinte-cheie
complex de relaţii multi-are, simplex abstract, simplex orientat, permutare, coerenţă.