Algoritmul de obţinere a deplasărilor simetrizate în sistemele simetrice complexe prin reducerea la problema vectorilor proprii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
375 3
Ultima descărcare din IBN:
2016-04-03 11:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
512.54:539.2 (1)
Algebră (258)
Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare (164)
SM ISO690:2012
BOGUŞ, Igor; CIOBU, Victor; PALADI, Florentin. Algoritmul de obţinere a deplasărilor simetrizate în sistemele simetrice complexe prin reducerea la problema vectorilor proprii. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2015, nr. 7(87), pp. 3-8. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(87) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Algoritmul de obţinere a deplasărilor simetrizate în sistemele simetrice complexe prin reducerea la problema vectorilor proprii

CZU: 512.54:539.2
Pag. 3-8

Boguş Igor, Ciobu Victor, Paladi Florentin
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2016


Rezumat

În articol este propus un algoritm modificat de obţinere a oscilaţiilor simetrizate în sistemele simetrice complexe. În teoria grupurilor anterior au fost dezvoltate metode de determinare a unor astfel de oscilaţii. Însă, aceste metode sunt dificil de algoritmizat pentru sistemele simetrice complexe care deţin multe grade de libertate. Algoritmul modificat propus este elaborat pentru a fi capabil să găsească deplasările simetrizate în astfel de sisteme şi, prin urmare, de a obţine şi clasifica oscilaţiile normale şi frecvenţele acestora. Metoda respectivă reduce această problemă la problema determinării vectorilor proprii, pentru care deja există metode numerice răspândite pe larg.

A modified algorithm of symmetrised oscillations determination of complex symmetric systems is developed in the article. Methods of determination of such oscillations in the group theory were developed earlier. These methods are difficult to be algorithmised for complex symmetric systems with a big amount of degrees of freedom. The modified algorithm was developed to be able to find symmetrised shifts of such systems and, consequently, to obtain and classify normal oscillations and their frequencies. This method reduces the problem to the problem of eigenvectors determination, to which it is applicable common numerical methods.

Cuvinte-cheie
teoria grupurilor, calcul numeric, oscilaţii simetrizate.,

algoritme, simetrie