Caracteristica juridico-penală a inviolabilității vieții personale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
253 19
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-28 12:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.44(478) (1)
Infracțiuni împortiva libertăților fundamentale, împotriva drepturilor omului (83)
SM ISO690:2012
BOZIANU, Sergiu. Caracteristica juridico-penală a inviolabilității vieții personale. In: Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 1(183), pp. 51-55. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 1(183) / 2016 / ISSN 1811-0770

Caracteristica juridico-penală a inviolabilității vieții personale

CZU: 343.44(478)
Pag. 51-55

Bozianu Sergiu
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2016


Rezumat

Dreptul la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private, consacrat la art. 28 din Constituția Republicii Moldova, este clauza constituțională națională care transpune prevederile art. 8 al Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și prevederile Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. O perioadă îndelungată de timp, legiuitorul național nu a dat curs implementării acestui Acquis comunitar, nefiind deslușit în mod cert de prevederile actelor legislative/normative naționale, precum și că nu a constituit obiect al dezbaterilor științifice. În atare sens, prezentul articol creionează evoluția acestor norme constituționale din punctul de vedere al actelor legislative/normative de profil, apreciind consecvent legătura de cauzalitate dintre chintesența normelor constituționale consemnate și principiile de protecție a datelor cu caracter personal care constituie obiectul acestui drept fundamental.

The inviolable right to a private and family life established in Art. 28 in the Constitution of Republic of Moldova is a national constitutional clause which transposes the previsions from Art.8 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the previsions from Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. For a long period of time the national legislator has not started the implementation of this Community acquis, which failed to be a subject of scientific debate and is not entirely inteligible from the national legislative and normative acts. This article reports the development of these costitutional norms from the viewpoint of national legislative and normative acts. It also evaluates relationship between the constitutional recorded norms and the working principles of the protection of personal data which constitutes as a subject of the Inviolable right to a private and family life.

Cuvinte-cheie
dreptul la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, subiect al datelor cu caracter personal, operator al datelor cu caracter personal, consimţământul subiectului datelor cu caracter personal.,

date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal