Asigurarea legalităţii constrângerii juridice – sarcină importantă a justiţiei contemporane
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
239 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-18 13:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.226 (5)
Drept penal în general (332)
SM ISO690:2012
RAILEAN, Petru. Asigurarea legalităţii constrângerii juridice – sarcină importantă a justiţiei contemporane . In: Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 1(183), pp. 24-29. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 1(183) / 2016 / ISSN 1811-0770

Asigurarea legalităţii constrângerii juridice – sarcină importantă a justiţiei contemporane

CZU: 343.226
Pag. 24-29

Railean Petru
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2016


Rezumat

În acest articol este supusă unei analize profunde constrângerea juridică şi necesitatea asigurării legalităţii acesteia. O atenţie distinctă este acordată rolului puterii judecătoreşti în asigurarea legalităţii constrângerii juridice, implicit a respectării drepturilor omului în cazul aplicării constrângerii juridico-penale. Ca rezultat al studierii legislaţiei în materie şi a opiniilor exprimate în literatura de specialitate, autorul conchide că asigurarea legalităţii constrângerii juridice depinde atât de judecători (care sunt principalii responsabili de legalitatea procesului penal), cât şi de înşişi cetăţeni, care nu trebuie să tolereze ilegalităţile autorităţilor, ci să conteste vehement orice încălcare de drepturi.

In this article the legal constraints and the need to ensure its legality are examined. A special attention is given to the role of the judicial power in ensuring the legality of legal coercion, implicit respect for human rights in the case of criminal legal coercion. As a result of studying the legislation and opinions expressed in literature, the author concludes that ensuring the legality of legal constraint depends of judges (which are mainly responsible for the legality of criminal proceedings), as well as citizens who should not tolerate authorities’ illegalities, but vehemently contest any violation of rights.

Cuvinte-cheie
legalitate, constrângere juridică, justiţie, proces penal,

drepturi şi libertăţi.