Fauna poliparazitară a mamiferelor sălbatice din rezervaţia naturală „Codrii” din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
507 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-07 13:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.7:591.2(478) (1)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (275)
Zoologie generală (105)
SM ISO690:2012
RUSU, Ştefan; ERHAN, Dumitru; ZAMORNEA, Maria; CHIHAI, Oleg; SAVIN, Anatolie; GHERASIM, Elena; MELNIC, Galina; BUZA, Vasile; PRUTEANU, Mihail; ANGHEL, Tudor. Fauna poliparazitară a mamiferelor sălbatice din rezervaţia naturală „Codrii” din Republica Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2015, nr. 6(86), pp. 68-72. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Fauna poliparazitară a mamiferelor sălbatice din rezervaţia naturală „Codrii” din Republica Moldova

CZU: 502.7:591.2(478)
Pag. 68-72

Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Chihai Oleg, Savin Anatolie, Gherasim Elena, Melnic Galina, Buza Vasile, Pruteanu Mihail, Anghel Tudor
 
Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2016


Rezumat

Studiul parazitofaunei la mamiferele sălbatice din Rezervaţia Naturală „Codrii”, Republica Moldova, a pus în evidenţă un nivel înalt de infestare a lor cu fasciole, dicrocelii, strongiloizi, protişti. Cerbul-nobil (Cervus elaphus Linaeus, 1758) era infestat cu Dicrocoelium lanceolatum (12,8%), Fasciola hepatica (9,5%), larve de strongiloizi (88,0%) şi oochişti de Eimeria spp. (28,2%); cerbul-cu-pete (Cervus nippon Temminsk, 1838) – cu D. lanceolatum (14,9%), F. hepatica (10,2%), larve de strongiloizi (79,8%), oochişti de Eimeria spp. (22,4%); căpriorul (Capreolus capreolus Linaeus, 1758) – cu D. lanceolatum (20,1%), F. hepatica (3,2%), larve de strongiloizi (89,4%) şi oochişti de Eimeria spp. (38,1%). La mistreţ s-a constatat un nivel de infestare cu Dicrocoelium lanceolatum în 3,6% cazuri, larve de Strongyloides ransomi – în 72,3% cazuri, Metastrongylus elongatus – în 87,5% cazuri şi cu Eimeria spp. – în 46,3% cazuri. La Iepurele-de-câmp s-a constatat un nivel de infestare cu D. lanceolatum în 28,2% cazuri şi cu Strongyloides papillosus – în 59,4% cazuri. Nivelul înalt de infestare a mamiferelor sălbatice cu diverşi agenţi parazitari demonstrează încă o dată că ele participă la menţinerea lanţului epizootic al acestor maladii şi au un rol important la infestarea omului şi a animalelor domestice. Prin urmare, este strict necesar ca maladiile parazitare la animalele sălbatice să fie anual monitorizate, stabilind în acest mod evoluţia lor, apariţia unor noi agenţi parazitari şi elaborarea măsurilor de combatere a acestora.

The study on parasitic fauna in wild mammals from natural reservation “Codrii” in Republic of Moldova has revealed the high level of their infestation with fascicles, dicrocelium, strongiles and protista. The red deer (Cervus elaphus Linaeus, 1758) have been infested with Dicrocoelium lanceolatum (12,8%), Fasciola hepatica (9,5%), strongiles larvae (88,0%) and ovocysts of Eimeria spp. (28,2%); the Japanese deer (Cervus nippon Temminsk, 1838) has been infested with D. lanceolatum (14,9%), F. hepatica (10,2%), strongiles larvae (79,8%) and ovocysts of Eimeria spp. (22,4%); roedeer (Capreolus capreolus Linaeus, 1758) – with D. lanceolatum (20,1%), F. hepatica (3,2%), strongiles larvae (89,4%) and ovocysts of Eimeria spp. (38,1%). The wild boar revealed 3,6% level of infestation with Dicrocoelium lanceolatum, larvae of Strongyloides ransomi in 72,3% of cases, Metastrongylus elongatus (87,5%), and Eimeria spp. (46,3%). The jackrabbit revealed 28,2% infestation level with D. lanceolatum and 59,4% level of infestation with Strongyloides papillosus. The high level of parasitic infestation of the wild animals again demonstrates that they play an important role in maintaining the epizootic chain of these diseases and also have crucial role in infesting humans and domestic animals. Therefore it is of paramount importance that parasitic diseases in wild animals are monitored on annual basis that allows to determin their evolution, emergence of new parasitic agents and elaborating new combating measures for such.

Cuvinte-cheie
mamifere sălbatice, agenți parazitari, mixtinvazii, Rezervaţie Naturală.