Rezultatele precoce şi tardive a colpopoezei peritoneale în tratamentul ageneziei vaginului în sindromul Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
176 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-08-18 21:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.15-008.6-071-091 (1)
Științe medicale. Medicină (3806)
SM ISO690:2012
MIŞINA, Ana. Rezultatele precoce şi tardive a colpopoezei peritoneale în tratamentul ageneziei vaginului în sindromul Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 4(49), pp. 65-73. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(49) / 2015 / ISSN 1857-0011

Rezultatele precoce şi tardive a colpopoezei peritoneale în tratamentul ageneziei vaginului în sindromul Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser

CZU: 618.15-008.6-071-091
Pag. 65-73

Mişina Ana
 
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2016


Rezumat

Sindromul Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) este o anomalie congenitală rară a organelor genitale feminine. Autorul prezintă rezultatele colpopoezei peritoneale în corecţia ageneziei vaginale în sindromul MRKH. Rezultatele studiului sunt discutate în prisma datelor similare publicate în literatura de specialitate.

Syndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) is a rare congenital malformation of female genitalia. The author presents the results of peritoneal colpopoiesis in correction of vaginal agenesis in MRKH syndrome. The findings are discussed in the prism data of similar studies published in specialized literature.

Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаусера (МРКХ) является редкой врожденной мальформацией женских половых органов. Автором представлены результаты брюшинного кольпопоэза в коррекции агенезии влагалища при синдроме МРКХ. Результаты исследования обсуждены в призме данных аналогичных исследований, опубликованных в специализированной литературе

Cuvinte-cheie
agenezie vaginală, sindromul Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, colpopoeză peritoneală, rezultatele anatomice şi funcţionale

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-42748</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015-12-30</cfResPublDate>
<cfVol>49</cfVol>
<cfIssue>4</cfIssue>
<cfStartPage>65</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0011</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/42748</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Rezultatele precoce şi tardive a colpopoezei peritoneale în tratamentul ageneziei vaginului în sindromul Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>agenezie vaginală; sindromul Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser; colpopoeză peritoneală; rezultatele anatomice şi funcţionale</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Sindromul Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) este o anomalie congenitală rară a organelor genitale feminine. Autorul prezintă rezultatele colpopoezei peritoneale în corecţia ageneziei vaginale în sindromul MRKH. Rezultatele studiului sunt discutate în prisma datelor similare publicate în literatura de specialitate. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Syndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) is a rare congenital malformation of female genitalia. The author presents the results of peritoneal colpopoiesis in correction of vaginal agenesis in MRKH syndrome. The findings are discussed in the prism data of similar studies published in specialized literature. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаусера (МРКХ) является редкой врожденной мальформацией женских половых органов. Автором представлены результаты брюшинного кольпопоэза в коррекции агенезии влагалища при синдроме МРКХ. Результаты исследования обсуждены в призме данных аналогичных исследований, опубликованных в специализированной литературе</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-16045</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-16045</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-16045-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-12-30T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Mishina</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>