Osificarea heterotopică în traumatismul vertebro-medular (Caz clinic)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
473 18
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-23 08:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.832:616.711:616.8-08 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (284)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (197)
SM ISO690:2012
MUSTEAŢĂ, Tatiana; PASCAL, Oleg; GOLUBEV, Olga; CUCOVICI, Aliona; ABABII, Ala. Osificarea heterotopică în traumatismul vertebro-medular (Caz clinic). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 2(47), pp. 223-225. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011

Osificarea heterotopică în traumatismul vertebro-medular (Caz clinic)

CZU: 616.832:616.711:616.8-08
Pag. 223-225

Musteaţă Tatiana1, Pascal Oleg12, Golubev Olga2, Cucovici Aliona1, Ababii Ala1
 
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 februarie 2016


Rezumat

Osificarea heterotopica neurogena este formarea anormală a osului în ţesuturile moi, ca urmare a leziunii măduvei spinării sau traumatismului cerebral. Descrierea cazului clinic a inclus prezentarea manifestărilor clinice, datelor investigaţiilor imagistice şi evaluarea factorilor predispozanţi în dezvoltarea OHN.

Neurogenic heterotopic ossification is an abnormal formation of bone in soft tissues due to spinal cord injury or brain trauma. The clinical case presentation includes clinical manifestations, imagistic investigations as well as predisposing factors of OHN development.

Нейрогенное гетеротопическое окостенение (НГО) является анормальным образованием кости в мягких тканях в отдалённом периоде спинно-мозговой или черепно-мозговой травмы. В описании клинического случая представлены клинические проявления, данные дополнительных методов обследования, а также предрасполагающие факторы развития НГО.