Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale în practica neurologică: Repere bibliografice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
391 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-09-16 16:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.12-008.331.1-07 (3)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (548)
SM ISO690:2012
GROSU, Oxana; MOLDOVANU, Ion; ODOBESCU, Stela; ROTARU, Lilia; CORCEA, Galina. Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale în practica neurologică: Repere bibliografice. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 2(47), pp. 76-81. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011

Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale în practica neurologică: Repere bibliografice

CZU: 616.12-008.331.1-07
Pag. 76-81

Grosu Oxana1, Moldovanu Ion12, Odobescu Stela1, Rotaru Lilia1, Corcea Galina1
 
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 februarie 2016


Rezumat

Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale este o metodă utilă în evaluarea profi lului circadian al tensiunii arteriale, presiunii pulsatile, variabilităţii ritmului cardiac la pacienţii cu accident vascular, demenţă vasculară, apnee în somn, tulburări vegetative.

Ambulatory blood pressure monitoring is a useful tool in the evaluation of circadian blood pressure profile, pulsatile pressure, heart rate variability in patients with stroke, vascular dementia, sleep apnea, autonomic nervous sistem desease.

Амбулаторное мониторирование артериального давления является полезным методом для оценки суточного профиля артериального давления, пульсирующий давление, вариабельности сердечного ритма у пациентов с инсультом, сосудистой деменции, апноэ сна, вегетативными расстройствами.

Cuvinte-cheie
monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale, profi l circadian, patologii neurologice,

variabilitatea ritmului cardiac