Efectul major al globalizării asupra educației: îmbătrânirea demografică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
749 53
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-12 17:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[314.15+316.346.32-053.9](478) (2)
SM ISO690:2012
RAILEAN, Elena. Efectul major al globalizării asupra educației: îmbătrânirea demografică. In: Vector European. 2015, nr. 1, pp. 87-92. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Efectul major al globalizării asupra educației: îmbătrânirea demografică

CZU: [314.15+316.346.32-053.9](478)
Pag. 87-92

Railean Elena
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 februarie 2016


Rezumat

Globalizarea este un fenomen care, la fel ca și internaționalizarea, afectează educația. Efectul major al globalizării este îmbătrânirea populației. Se estimează că ritmurile globale de creștere a populației vârstnice constituie 2,6% anual. Scopul studiului este de a identifica ritmul de creștere a populației vârstnice în Republica Moldova. Metodologia aplicată constă în analiza și sinteza datelor statistice din perspectiva designului metasistemic și a analiticii învățării. Se constată că pentru 2015 această cifră este egală cu 3,07%, fapt care indică spre necesitatea proiectării și aprobării politicilor sustenabile.

Globalization is a phenomenon that, like internationalization affects education. The major effect of the globalization is demographic aging. It is estimated that the global rates of growth the elderly population is 2.6% annually. The aim is to identify the growth of the elderly population in Republic of Moldova. The methodology consists of analysis and synthesis statistical data from the metasystem learning design perspectives and learning analytics. It appears that the 2015 figure is equal to 3.07%, that indicates to needs for a sustenable policy.

Cuvinte-cheie
globalizare, internationalizare, îmbătrânire demografică